22 maart IVBN-congres De Ideale Stad

Activiteitendata
Media Plaza Jaarbeurscomplex te Utrecht

Update: IVBN-congres is verplaatst van 27 maart 2020 naar 23 maart 2021.

Hoe dragen IVBN-leden samen met gemeenten bij aan de toekomstbestendigheid van steden met hun maatschappelijke lange termijninvesteringen in huurwoningen, ouderenhuisvesting, winkels, kantoren en verduurzaming? En welke vervolgstappen zijn nu nodig?
 
Wij bieden u als burgemeester, wethouder, beleidsadviseur, politicus en/of raadslid een relevant programma dat is afgestemd uw de huidige netwerk- en informatiebehoefte. Wij bieden u hiermee de kans om de huidige uitdagingen in het grote geheel te plaatsen zodat samenwerking succesvol verloopt. Door middel van kwalitatief hoogwaardige bijdragen wordt u helemaal up-to-date gebracht en zijn de leden van IVBN op directieniveau aanwezig om nader kennis met u te maken.

Aanmelden kan door te mailen naar de IVBN.

Het programma is als volgt:
 
Inloop met netwerklunch vanaf 11.45u
Aanvang programma: 13.00u
Locatie: Media Plaza Jaarbeurscomplex te Utrecht (Ruimte: Auditorium)


Welkomstwoord door Dick van Hal (CEO Bouwinvest en voorzitter IVBN)

Visie op de Financering van De Ideale Stad

  • Robert Kohsiek (Directeur/Oprichter Wonam) informeert u over het decennialange partnerschap van IVBN-leden in stedelijke ontwikkeling en neemt u mee langs een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van vandaag de dag.

Visie op de Nederlandse woningmarkt

  • Wethouder Schrederhof (Delft) geeft haar visie op de samenwerking met IVBN-leden als samenwerkingspartij voor een gezonde woningmarkt.
  • Gertjan van der Baan (CEO Vesteda en voorzitter IVBN-werkgroep Woningen) gaat nader in op het sociale karakter van institutionele kapitaalinvesteringen.

Visie op Nederlandse ouderenhuisvesting

  • Wethouder Adriani (Nieuwegein) vertelt over de rol en doelstellingen van de Taskforce Wonen en Zorg. Daarnaast gaat hij met de IVBN-leden Amvest, Bouwinvest en Syntrus Achmea Real Estate & Finance in gesprek over hun visie op dit terrein. Concreet zal worden gesproken over de successen, belemmeringen en kansen voor het realiseren van vernieuwende woonvormen voor mensen met een zorgvraag op lokaal niveau. 

- Netwerkbreak -

  
Visie op de Nederlandse winkelmarkt

  •  Nicole Maarsen (Directeur Vastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance en voorzitter   
       IVBN- Werkgroep Winkels) gaat vanuit een brede visie in op het vraagstuk hoe Syntrus Achmea, namens institutionele beleggers, als Stadspartner met gemeenten constructief samenwerkt voor (het behoud van) sterke wijk(winkel)centra.
  • Retailer Decathlon Nederland over het initiatief Sporthub in winkelcentrum IJburg, met een uitleg van het concept, bijbehorende uitdagingen en visie van deze retailer op de maatschappelijke rol van wijk(winkel)centra als hart van de wijk en de samenwerking met Syntrus Achmea Real Estate & Finance. 

Visie op Duurzaamheid

  • Roel van de Bilt (CEO Rabobank Real Estate Finance en voorzitter IVBN-werkgroep Duurzaamheid) gaat samen met Lizzy Butink (Duurzaamheidsmanager a.s.r. real estate) in op de recent geformuleerde IVBN-duurzaamheidsambities. 

Visie op Nederlands kantorenvastgoed

  • Bernd Stahli (CEO NSI N.V. en voorzitter IVBN-werkgroep Kantoren) gaat in op “the war on talent” en waarom dit niet los gezien kan worden van mede-eigenaarschap op het gebied van stedelijke verdichting, mixed-use en overschrijdende dienstverlening. 

Ca. 16.30u: Afsluiting en netwerkborrel
 

Wij bieden u ook tijdens het programma ruimte voor vragen en eigen inbreng.