27 mei Videoconferentie Goed Verhuurderschap

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Online

Dit is een besloten evenement. Aanmelden is niet mogelijk.

Zoals u weet zijn we in 2019 van start gegaan met het steunen van een aantal pilots op het gebied van Goed verhuurderschap. De pilots richten zich op verschillende thema's die te maken hebben met de aanpak van malafide verhuurders, zoals discriminatie en de inzet van handhavingsinstrumenten en vergunningenstelsels voor verhuurders of huurbemiddelaars. Naast de pilots heeft de minister toegezegd een mogelijke wettelijke grondslag voor deze aanpak te onderzoeken.

Tijdens onze conferentie bespreken en verzamelen we graag met alle belanghebbenden de voortgang en voorlopige resultaten van de pilots. We hopen de resultaten en de opgedane ervaring te kunnen delen met andere partijen, waaronder gemeenten en huurteams. Daarnaast wordt al deze informatie meegenomen in de overwegingen omtrent de totstandkoming van een wettelijke grondslag voor de aanpak van malafide verhuurders. De conferentie begint om 13.00 uur en zal duren tot 16.30 uur. Na een kort openingswoord zullen de pilotsteden ieder een korte pitch houden over hun pilot en de tot nu toe behaalde resultaten. Bij elk thema is ruimte voor vragen en discussie. Dit is een mooie kans om van elkaars ervaringen te leren.

Door het coronavirus is het helaas niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. De conferentie zal dus online plaatsvinden. Voor het inbellen ontvangen aangemelde deelnemers op een later tijdstip nog de nodige informatie.