14 oktober Landelijk congres Flexwonen

Activiteitendata
-
Zwolle

Op woensdag 14 oktober 2020 organiseren de provincie Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk het landelijk congres Flexwonen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Vanwege de coronacrisis komt daarmee de eerder aangekondigde congresdatum van 13 mei 2020 te vervallen.

Het congres is voor iedereen die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studenten- en vluchtelingenorganisaties etc. .

Meer weten of aanmelden? Kijk dan op deze website.