Corporaties ontvangen bericht over IBW

Maandag 22 mei ontvangen alle corporaties een email van het ministerie van BZK over de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, inclusief het Rekenmodel IBW voor hun corporatie (indien beschikbaar). Het voor publicatie informeren van corporaties was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de IBW 2016.

Sinds 2016 publiceert BZK jaarlijks een indicatie van de bestedingsruimte die woningcorporaties hebben voor extra investeringen of huurmatiging. Het was de bedoeling om deze cijfers begin april te publiceren, maar er is vertraging ontstaan in de aanlevering van data. Dat neemt niet weg dat de IBW voor het overgrote deel van de corporaties nu gepubliceerd kan worden. Voor circa vijftien corporaties komen de cijfers later beschikbaar.

Deze IBW is gebaseerd op de dPi-cijfers die de corporaties eind vorig jaar of begin dit jaar hebben geleverd aan Corpodata. Vanaf dinsdagmiddag 30 mei kunt u de IBW vinden op woningwet2015.nl.

Werkt u bij een corporatie en heeft uw corporatie de mail niet ontvangen? Stuur dan graag een mail naar postbusIBW@minbzk.nl.

Achtergrondartikelen

Op Woningwet2015.nl verschenen eerder twee achtergrondartikelen over de IBW: een interview met financieel beleidsadviseur Stefan Wagenaar van de gemeente Rotterdam en een vraaggesprek met Martin van ’t Klooster, secretaris van STOK (Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex)