Bijeenkomst voor softwareleveranciers over berekening marktwaarde

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert op woensdag 20 september een bijeenkomst voor softwareleveranciers van softwarepakketten die de marktwaarde in verhuurde staat voor woningcorporaties kunnen berekenen. 

Jaarlijks vraagt het ministerie van BZK woningcorporaties om de marktwaarde van hun woningportefeuille in verhuurde staat te berekenen aan de hand van het handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Hierbij maken woningcorporaties gebruik van diverse softwarepakketten. Aangezien het handboek modelmatig waarderen van de marktwaarde jaarlijks wordt geactualiseerd, dienen ook de diverse softwarepakketten jaarlijks te worden aangepast. Daarnaast heeft het ministerie geconstateerd dat de wijze waarop de rekenregels uit het handboek marktwaardering zijn verwerkt in de rekenpakketten per softwareleverancier verschilt.

Daarom bespreekt het ministerie deze geconstateerde verschillen met softwareleveranciers tijdens de bijeenkomst op 20 september. Daarnaast komen de wensen vanuit BZK ten aanzien van de jaarlijkse gegevensopvraag van de marktwaardering aan bod. Ook worden voorgenomen wijzigingen in de marktwaardering voorgelegd.