Nog tot 1 juli aanvragen mogelijk voor korting op de verhuurderheffing

Woningcorporaties en belastingplichtige verhuurders kunnen voor een aantal specifieke investeringen nog tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen voor een korting op de verhuurderheffing die zij moeten betalen. Daarna sluit de Regeling Vermindering Verhuurderheffing omdat de door het vorige kabinet beschikbare gestelde budget van 698,5 miljoen euro is bereikt. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Woningcorporaties en belastingplichtige verhuurders betalen over de WOZ-waarde van hun bezit een verhuurderheffing. Daarmee dragen ze voor 1,7 miljard euro bij aan de overheidsfinanciën. Het vorige kabinet heeft door een verhoging van het heffingstarief in totaal voor 698,5 miljoen euro vrijgemaakt voor een aantal heffingskortingen. Bijvoorbeeld voor investeringen rond sloop en nieuwbouw in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid en de bouw van goedkope sociale huurwoningen. 
Het kabinet maakt per 1 juli 2018 een pas op de plaats met de tijdelijke regeling omdat het aantal aanvragen voor een korting op de heffing groter is dan verwacht. Het kabinet bekijkt de komende maanden of voor belangrijke maatschappelijke doelstellingen nog langer heffingskortingen nodig zijn. In ieder geval komt het kabinet dit najaar met een wetswijziging die voor investeringen in verduurzaming een korting op de heffing geeft. Daarvoor is in het regeerakkoord structureel 100 miljoen euro uitgetrokken.