Staat van de Volkshuisvesting 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer

In de Staat van de Volkshuisvesting editie 2018 wordt een algemeen beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen voor huishoudens op de woningmarkt in relatie tot economische en demografische trends.

Deze algemene analyse van de woningmarkt is gevolgd door twee verdiepingsslagen, gekozen op basis van de beschikbaarheid van nieuwe data en onderzoeksgegevens. De eerste verdieping gaat over doorstroming op de woningmarkt. De tweede verdieping is een hoofdstuk over gasloze nieuwbouw. Tevens is voor de derde keer de jaarlijkse rapportage over de corporatiesector opgenomen, met gegevens over pestaties, financiën en toezicht en governance. 

Via onderstaande links kunt u de documenten downloaden:

  • Aanbiedingsbrief Staat van de Volkshuisvesting 2018
  • Staat van de Volkshuisvesting 2018
  • Bijlage 1: Verhuis en slaagkansen
  • Bijlage 2: Aardgasloze nieuwbouw: Nulmeting nieuwbouw 2018
  • Bijlage 3: Monitor nieuwbouw Sociale Huurwoningen 2018
  • Bijlage 4: Monitor prestatieafspraken 2018
  • Bijlage 5: Kamerbrief over rapportage plancapaciteit
  • Bijlage 6: Inventarisatie plancapaciteit 
  • Bijlage 7: Toelichting inventarisatie plancapaciteit

Hoort bij