Brede samenwerking voor groter aanbod van studentenhuisvesting

Rijk, grote gemeenten, verhuurders, onderwijsinstellingen en studentenvakbond LSVb slaan de handen ineen om het aanbod van studentenhuisvesting te verbeteren, meer zicht te krijgen op de lokale behoefte en de informatiepositie van studenten te verbeteren.

Dat staat in het Actieplan Studentenhuisvesting dat minister Ollongren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het actieplan werd vanmiddag vastgesteld bij de presentatie van de jaarlijkse Landelijke Monitor Studentenhuisvesting door kenniscentrum Kences. De monitor 2018 voorziet een aanhoudende groei van het aantal studenten. Voor een deel door de komst van meer internationale studenten.

In het actieplan is afgesproken dat lokale partijen afspraken maken om aan de groeiende vraag tegemoet te komen en te kijken naar de instroom van studenten. De samenwerking in studentensteden moet er binnen 10 jaar voor zorgen dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten.

Partijen willen daarom meer zicht op de instroom, het beschikbare aanbod en hoe studenten willen wonen. Bijvoorbeeld op een campus, op kamers of in zelfstandige woonruimte. Onder regie van het Rijk wordt daarom de komende periode gewerkt aan een uitbreiding van de jaarlijkse rapportage.

Een externe partij onderzoekt hoe eventuele aanpassingen in wet- en regelgeving het aanbod van vooral onzelfstandige kamers kan stimuleren. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het puntensysteem en de huurtoeslag.

Om de informatiepositie voor zowel Nederlandse als buitenlandse studenten te verbeteren wordt de campagne ‘Wegwijs met je huurprijs’ herhaald en vertaald.