Uitnodiging bijeenkomst marktwaarde en beleidswaarde 2018

Eind oktober zal het handboek marktwaardering 2018 worden gepubliceerd. Naast de uitwerking van de marktwaarde, bevat het handboek dit jaar ook de uitwerking van de beleidswaarde. Het ministerie van BZK ziet het als haar taak corporaties te informeren over het implementeren van nieuwe wetgeving.

Rondom de implementatie en toepassingsmogelijkheden van de marktwaarde en beleidswaarde leven nog veel vragen. Daarom organiseren wij samen met de klankbordgroep marktwaardering en diverse sprekers op 14 november een bijeenkomst waarin wij onder andere de volgende vraagstukken met u willen bespreken:

  • Welke actuele ontwikkelingen spelen er rond de marktwaarde en beleidswaarde?
  • Welke invloed hebben aspecten zoals verduurzaming en onderhoud op de hoogte van de marktwaarde en beleidswaarde?
  • Welke informatie verschaffen de marktwaarde en beleidswaarde voor uw sturings- en verantwoordingsinformatie?

Programma

Tijdens de bijeenkomst zullen wij u allereerst meenemen in de actuele ontwikkelingen rondom de marktwaarde en de invoering van de beleidswaarde. Wij presenteren u de resultaten en het toekomstperspectief uit de evaluatie van de Woningwet ten aanzien van de marktwaardering. Ook nemen wij u mee in de actualiteiten rondom de invoering van de beleidswaarde en de normstelling daarbij. Daarnaast presenteren wij u de resultaten van de validatie dit jaar met daarbij een reflectie op de toekomst van modelmatig waarderen. Het ochtendprogramma zullen we afsluiten met presentaties over de invloed van verduurzaming en onderhoud op de marktwaarde en beleidswaarde.

In de middag zullen wij u meenemen in de toepassingsmogelijkheden van de marktwaarde en beleidswaarde bij uw sturingsinformatie. Allereerst neemt Portaal u mee in het inzicht dat de marktwaardebenchmark u biedt. Vervolgens wordt u aan de hand van een aantal praktijkcasussen meegenomen in het verschil in sturingsinformatie die u had bij toepassing van de bedrijfswaarde en u krijgt bij toepassing van de beleidswaarde. Welke informatie is anders, hoe kunt u dit interpreteren en waar moet u op letten, zijn vragen die hierbij worden beantwoord. Tot slot zullen we u informeren over de wijzigingen in de accountantscontrole 2018, de wijze waarop de beleidswaarde wordt gecontroleerd en de mogelijkheden om de accountantscontrole verder te stroomlijnen.

In de bijlage vindt u het uitgebreide programma.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 november van 9.30 tot 17.00 bij de mediaplaza te Utrecht (Jaarbeursterrein / navigatieadres: Truus van Lierlaan 1). In de bijlage treft u de plattegrond aan van deze locatie.

Deze bijeenkomst is zowel bedoeld voor bestuurders alsook voor een ieder die bij of voor een corporatie werkzaam is op het gebied van marktwaardering, asset management of portefeuillemanagement.

Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Anke Sieverink (06-11619059 of postbusmarktwaardering@minbzk.nl). Om u aan te melden voor de bijeenkomst kunt u een mail sturen naar postbusmarktwaardering@minbzk.nl