Publicatie effectrapportage handboek marktwaardering 2018 versus 2017

Met deze jaarlijkse effectrapportage publiceren wij het verschil in berekende waarden conform de basisversie van het handboek 2017, en het in oktober 2018 gepubliceerde handboek marktwaardering 2018.

In dit rapport gaan we in op de effecten van de aanpassing van parameters als gevolg van marktontwikkeling, en de aanpassing van parameters op basis van het validatieonderzoek 2017. Het handboek 2018 is methodisch nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het handboek 2017. De effecten zijn weergegeven op regionaal niveau, waarbij we een uitsplitsing hebben gemaakt naar de 40 COROP-regio’s aangevuld met de vier grote steden.