Wie wint de Woningmarktscriptieprijs 2019? Inschrijven kan nu!

De Directie Woningmarkt van het  ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) looft elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante masterscriptie op het terrein van woning- en vastgoedmarkt. Heb je in de periode augustus 2018 tot augustus 2019 een masterscriptie afgerond met de woning- of vastgoedmarkt als onderwerp? Stuur deze dan uiterlijk 3 september 2019 in. Misschien ben jij dan wel de winnaar van die felbegeerde Woningmarktscriptieprijs!

Met deze prijsvraag stimuleert BZK studenten een bijdrage te leveren aan de uitdaging waar we voor staan: samen met onder meer gemeenten, corporaties en investeerders zorgen voor voldoende en duurzame woningen, passend bij de vraag van nu en de toekomst.

Daarvoor is ook veel onderzoek en innovatiekracht voor nodig en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Schroom dus niet en stuur je scriptie gauw in!

Woningmarktscriptieprijs 2019

Voor de meest originele, beleidsrelevante en analytisch verantwoorde scriptie looft het ministerie een prijs uit van 2.500 euro. De tweede plaats krijgt 1.000 euro en de derde plaats 500 euro. De prijswinnaars presenteren hun scriptie aan onderzoekers en beleidsmakers van BZK voordat ze de prijs in ontvangst nemen.

Voorwaarden woningmarktscriptieprijs 2019

• De inzending betreft een masterscriptie aan een Nederlandse universiteit op het terrein van de ruimtelijke ordening, woning- of vastgoedmarkt.

• De inzending moet origineel werk zijn met analyses van eigen hand.

• De scriptie moet in het Nederlands of Engels geschreven zijn.

• De scriptie is geschreven in de periode augustus 2018 tot en met 31 augustus 2019.

• De scriptie mag zowel door de auteur als door de universiteit worden ingediend. Voor winnende scripties geldt: de auteur krijgt de prijs en de universiteit krijgt een eervolle vermelding.

Indienen masterscriptie

Heb je in de periode augustus 2018 tot en met augustus 2019 een masterscriptie afgerond met de woning- of vastgoedmarkt als onderwerp? Dien dan je scriptie uiterlijk 3 september 2019 in voorzien van:

• titel

• naam

• geboortedatum

• adres

• e-mailadres

• telefoonnummer

Stuur je scriptie naar postbus.wooninfo@minbzk.nl.

De prijsuitreiking is in november 2019.

Meer informatie Woningmarktscriptieprijs 2019

Vragen over de scriptieprijs kun je stellen aan postbus.wooninfo@minbzk.nl. Informatie over het beleidsterrein woningmarkt vind je op de website Woningmarktbeleid. Raadpleeg daarnaast ook de website van WoON, die uitleg geeft over de woonsituatie van Nederlandse huishoudens.

BZK maakt zich hard voor studentenhuisvesting met het Actieplan studentenhuisvesting. Een onderdeel daarvan is de campagne Weg wijs met je huurprijs, zodat zij ook prettig en betaalbaar kunnen wonen.

*Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De jury behoudt zich het recht voor om minder dan drie prijzen uit te reiken.