Start leerprogramma voor woonwagen– en standplaatsenbeleid gemeenten

Het nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid, in juli 2018 door het ministerie van BZK gepubliceerd, zet gemeenten aan het werk om in de woonbehoefte van woonwagenbewoners te voorzien. Maar hoe krijgen zij de vraag naar standplaatsen in beeld en wanneer is aan het beleidskader voldaan? Platform 31 start daarom een kennis – en leerprogramma dat gemeenten helpt bij de uitvoering.

Platform31 voorziet daarbij van kennis en goede praktijkvoorbeelden en stimuleert uitwisseling van ervaring en samen leren. Ook andere lokale stakeholders, zoals woonwagenbewoners en corporaties, zijn betrokken.

Publicatie Beleidskader gemeentelijk woonwagen– en standplaatsenbeleid

In juli 2018 heeft het ministerie van BZK het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid gepubliceerd. Het Beleidskader stelt dat woonwagenbewoners het recht hebben om in een woonwagen te leven en dat gemeenten dat mogelijk moeten maken. Hiermee omarmt de rijksoverheid de visie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman.

Leren en kennis delen van lokaal woonwagenbeleid

Doel van het programma is het lokale woonwagenbeleid vorm te geven door samen te leren en kennis te delen. Er zijn al enkele goede voorbeelden, maar ook nog veel vragen over de samenwerking met woningcorporaties, participatie van woonwagenbewoners en de termijn waarop een visie en daadwerkelijke standplaatsen gerealiseerd moeten zijn.

Meer informatie leerprogramma woonwagen– en standplaatsenbeleid

Kijk voor meer informatie over het programma op de website van Platform31. Blijf op de hoogte van het programma door een e-mail te sturen naar David Louwerse.