PROVADA: bouwen met scenario’s voor 2040 in het achterhoofd

Van 4 tot en met 6 juni 2019 vindt de 15e editie van de PROVADA in de RAI plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt niet alleen naar het verleden en heden, maar vooral naar de toekomst gekeken. Marja Appelman is directeur Woningmarkt van BZK en liet haar licht schijnen op de woningmarkt in 2040. Hoe wonen we dan? Trekken we nog steeds graag naar de stad? En vinden we daar inderdaad die mooie, duurzame, comfortabele huizen in een groene, leefbare stadsomgeving?

Veranderende demografie, energie en woningmarkt

In veel stedelijke gebieden is de bouwopgave groot: er zijn nu 75.000 nieuwe woningen per jaar nodig. “Dat is keihard werken. Maar tegelijk wordt in krimpgebieden gesloopt en herontwikkeld. Dat moeten we nu al doen met de scenario’s voor 2040 in ons achterhoofd.” Dit kan bijvoorbeeld met een groter aandeel in de middenhuur, zeker in grote steden. Maar ook door flexwonen ruimte te geven, zodat mensen met een acute vraag snel geholpen kunnen worden aan een prettige, duurzame, tijdelijke woning. Appelman: “En door in te spelen op de woonwensen van ouderen: we worden ouder en wonen graag langer zelfstandig thuis.”

Ook energie is natuurlijk een punt van aandacht. “Over twintig jaar moeten zoveel mogelijk mensen overgegaan zijn op schone energie en het liefst nog energieneutraal kunnen wonen ook.” En niet alleen voor de nieuwbouw, maar ook voor de bestaande woningen. “Dit is een grote opgave voor mensen die nu ‘gewoon’ een koophuis hebben en zich terecht afvragen wat het voor hen gaat betekenen. Het is cruciaal dat wij hen duidelijkheid bieden – over keuzemogelijkheden, over timing en over de financiering.”

We hebben een woningmarkt nodig die tegen een stootje kan. “We kunnen niet voorspellen of en wanneer er weer economische tegenwind komt. Maar als het tegenzit, willen we dat de markt minder gevoelig voor cycliciteit: minder pieken bij groei en minder dalen bij economische tegenwind.” Dit is echt een systeemvraag en dat soort vragen kosten tijd. “We zijn ermee aan de slag.”

Werken aan de toekomst

Deze maand komt het kabinet met een reactie op het klimaatakkoord. “Wat daarbij cruciaal wordt, is de manier waarop we zorgen dat het verduurzamen van je huis voor iedereen betaalbaar blijft”, aldus Appelman.

“Maar we werken ook aan een helder beeld van hoe Nederland woont in 2040. Dat doen we met de Nationale Omgevingsvisie.” Zo’n visie is geeft ons een goed beeld van wat we de komende 20 jaar moeten doen met z’n allen.

Tot slot moedigde Appelman de aanwezigen aan om goed na te denken en bij de toekomst stil te staan. “Ik voel de urgentie daar nu al mee bezig te zijn. Maar dat kan niet zonder u. Kijk goed waar u zelf de markt kunt verrijken met nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelen en financieren – en nieuwe partners om mee samen te werken. Want uiteindelijk ontwerpt, ontwikkelt en bouwt u al voor 2040.”