Panorama Lokaal: hier liggen kansen

Architecten, stadmakers en andere creatieve denkers kunnen de komende maanden aan de slag om zeven woonwijken klaar te maken voor de toekomst. Deze wijken uit de jaren 60,70 en 80 – gelegen op de rand van stad en groen – zijn geselecteerd voor Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag die de stadsranden een nieuwe impuls wil geven. Vandaag (24 oktober 2019) maakte het College van Rijksadviseurs de namen van de wijken bekend: Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort.

De afgelopen maanden zijn gemeenten en woningcorporaties opgeroepen om – samen met bewoners - samen locaties aan te melden die toe zijn aan een flinke opknapbeurt. We willen immers energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken; woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En we willen dat het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en dat de biodiversiteit wordt vergroot.

Lokale coalitie

Om een locatie aan te kunnen melden, moest er een zogenaamde coalitie worden gevormd met minimaal een gemeente en corporatie. Bewoners en partijen uit het buitengebied moesten ook betrokken worden. Dat dit voor de meeste locaties is gelukt, vindt het College van Rijksadviseurs al de eerste winst. Samenwerking is immers de basis voor een leefbare, toekomstbestendige wijk.

Het College van Rijkadviseurs selecteerde uit veertien aanmeldingen vijf locaties. Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk waren als testlocaties al bij de prijsvraag betrokken. Bij de selectie streefden de Rijksadviseurs naar diversiteit: spreiding over het land, woonwijken uit verschillende perioden, gebieden in en buiten de Randstad, grote en kleine locaties, en verschillen in landschappelijke context.

Oproep aan ontwerpers

De komende weken gaan de indieners van deze locaties aan de slag om een uitdagende opdracht te formuleren. Daarna is het de beurt aan multidisciplinaire ontwerpteams. Creatieve teams van architecten, stadsmakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers kunnen zich inschrijven op een locatie door een motivatie en portfolio in te sturen. Per locatie worden er maximaal drie teams geselecteerd die daarna met de opdracht aan de slag gaan, in samenwerking met de lokale coalitie en bewoners.

Initiatiefnemers ontwerpprijsvraag

Deze ontwerpprijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Aedes, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer. De prijsvraag wordt uitgeschreven conform het Kompas Light Prijsvragen dat is ontwikkeld door Architectuur Lokaal.

Meer informatie Panorama Lokaal

Meer informatie over de locaties en over deelname aan Panorama Lokaal, vind je op de website. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via deze pagina.