Heffingsvermindering en vrijstelling verhuurderheffing aanvragen via RVO.nl

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet een pakket aan maatregelen aan om sneller betaalbare woningen te kunnen bouwen in een goede leefomgeving. Zo gaat het onder meer om een korting op de verhuurderheffing voor betaalbare nieuwbouwwoningen en een vrijstelling van de verhuurderheffing voor tijdelijke woningen.

Vrijstelling verhuurderheffing tijdelijke woningen

Dankzij deze extra instrumenten kunnen verhuurders meer sociale huurwoningen gaan bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van betaalbaarheid en verduurzaming van de bestaande woningen. Het budget van de korting voor het bouwen van nieuwe betaalbare woningen kan flexibel over de tijd worden ingezet. Dit om zo direct aan te sluiten bij de noodzaak om meer betaalbare woningen te bouwen. Daarnaast komt er een vrijstelling voor de bouw van tijdelijke woningen, zodat snel extra woningen worden gerealiseerd voor onder meer studenten en dak- en thuislozen.

Aanvragen vanaf begin 2020

De maatregelen zijn in de Tweede Kamer aangenomen. Indien de Eerste Kamer ook instemt, kunnen in 2020 aanvragen worden ingediend voor de heffingsvermindering en de vrijstelling. Vanaf 3 februari 2020 kan bij RVO.nl een aanvraag voor een heffingsvermindering worden ingediend. Voor de vrijstelling van tijdelijke woningen kan dit vanaf 2 maart.

Zie ook het nieuwsbericht op de website van RVO.nl.