Foutieve indexatie van bedrag in artikel 49 lid 1 van de Woningwet

Als woningcorporaties voldoen aan de vereisten uit artikel 49 lid 1 van de Woningwet, zijn zij vrijgesteld om een scheiding aan te brengen tussen hun DAEB en niet-DAEB activiteiten. Een van die vereisten betreft de vaststelling van de totale netto jaaromzet van een woningcorporatie (per 1 juli 2015 vastgesteld op € 30 miljoen).

Op grond van dit artikel dient dit bedrag jaarlijks met het huursompercentage te worden geïndexeerd. Deze indexatie heeft, helaas foutief plaatsgevonden door de op 23 december 2019 gepubliceerde regeling van de minister voor Milieu en Wonen van 18 december 2019, nr. 2019-0000636326 tot wijziging van de Woningwet, de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte en bijlage III bij het Besluit huurprijzen woonruimte (grensbedrag administratieve scheiding, huurverhogingspercentage 2020 en een technische wijziging) (Stcrt. 2019, 65927).

Als foutief bedrag is in deze wijziging € 30.780.000,- als nieuw bedrag opgenomen. Medio januari 2020 zal deze vergissing worden rechtgezet, waarbij het juiste bedrag voor artikel 49 lid 1 van de Woningwet zal worden gepubliceerd, namelijk € 33.446.534,-.