Versnellen aanpak woningtekort gepubliceerd

Het tekort aan woningen is in 2020 met 3,8% historisch groot. Daarom moeten er op korte termijn meer betaalbare woningen komen. Maar dat niet alleen, ook starters en mensen met een middeninkomen moeten betere kansen krijgen op een woning. Dit constateert minister Van Veldhoven in haar brief 'Versnellen aanpak woningtekort' aan de Tweede Kamer. In deze brief schrijft zij verder onder meer ook waar zij de mogelijkheden ziet om dit op te pakken.

Ambitie

De visie van minister Van Veldhoven is duidelijk: zij legt de focus op bouwen. "Ik zet nog steviger in op het bijbouwen van woningen. De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf. En we moeten niet alleen sturen op aantallen, maar ook zorgen dat de woningbouw aansluit bij de behoefte van mensen." De ambitie van Van Veldhoven is onder andere dat voor alle dak- en thuislozen zo snel mogelijk een eigen woonplek met begeleiding beschikbaar is en dat er voldoende passende woningen zijn voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen. "Het creëren van extra huisvesting voor spoedzoekers, waaronder (ex)dak- en thuislozen en ouderen die hun eengezinswoning willen verlaten, is daarom van groot belang."

De gehele brief aan de Tweede Kamer is vanaf vandaag te lezen.

In de kamerbrief staat abusievelijk het percentage van 3,2%. Dat moet zijn 3,8%, zoals eerder in de Staat van de Woningmarkt bekend gemaakt.