Pilots in spotlights bij videoconferentie Goed Verhuurderschap

In 2019 zijn diverse pilots van start gegaan op het gebied van Goed Verhuurderschap. Op 27 mei 2020 bespreken de betrokken partijen de voortgang en voorlopige resultaten van deze pilots tijdens een exclusieve videoconferentie. Deze informatie wordt meegenomen bij de toekomstige aanpak van malafide verhuurders.

De pilots richten zich op thema’s omtrent de aanpak van malafide verhuurders, zoals discriminatie en vergunningenstelsels voor verhuurders of huurbemiddelaars. Tijdens de conferentie komen vertegenwoordigers van de gemeenten Den Haag, Utrecht, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam en Tilburg aan het woord over hun eigen projecten. Na elke pitch is er ruimte voor aanwezigen om te discussiëren en vragen te stellen.

Een verslag met enkele resultaten van de videoconferentie verschijnt binnenkort op deze website.