Denktank spart over toekomstige woningmarkt

De huidige woningmarkt piept, kraakt en schuurt. Er is een tekort aan woningen, huren en huizenprijzen in druktegebieden zijn onbetaalbaar en de huizenmarkt vertoont hoge pieken maar ook diepe dalen.

Het was tijd om met deskundigen na te denken over de toekomst van de woningmarkt. Het gedachtegoed van deze denktank is vastgelegd in het boek De toekomst van de woningmarkt.

Fundamentele discussies

Onder leiding van De Argumentenfabriek voerde de denktank fundamentele discussies met zeventig deskundigen. Juist nu de woningmarkt verder onder druk komt door de coronacrisis is het tijd voor het stellen van fundamentele vragen: hoe ziet een woningmarkt eruit die werkt voor mensen? Wat zijn de fundamentele doelen van een gezonde woningmarkt? De leden van de denktank ontwikkelden hiervoor een moreel kompas op basis van de 'waarden van wonen'.

Langere termijn

De focus van de discussies in de denktank ligt op de langere termijn. In de afgelopen jaren richtte de aandacht zich vaak op het oplossen van kortetermijnproblemen. Maar woningbouw is een langzame business. Daarom is het belangrijk het gesprek over de toekomst nu te starten. Marja Appelman, directeur Woningmarkt: "Dit doen we door te spreken over wat we belangrijk vinden voor de woningmarkt en waarom. Zo doen we recht aan de achterliggende waarden en de complexiteit van de woningmarkt, los van individuele belangen en politieke denkbeelden."

Voortzetten van dialoog

In het boek De toekomst van de woningmarkt worden de waarden benoemd en toegelicht. Aan de hand van een gedachte-experiment en een aantal concrete, actuele woningmarktthema’s laat de denktank zien hoe we waarden kunnen gebruiken om tot een ander, fundamenteler gesprek te komen. Katrin Weber, directeur De Argumentenfabriek: "Het boek is een uitnodiging van de leden van de denktank voor het voortzetten van een dialoog met politici, beleidsmakers en andere betrokkenen over een betere woningmarkt in 2050."

Leden denktank

De volgende personen zijn de leden van de Denktank Toekomst van de woningmarkt. Ieder persoon is op persoonlijke titel aangehaakt:

 • Annius Hoornstra, Gemeente Zaanstad
 • Arjen Gielen, NHG
 • Cees van Boven, Woonzorg
 • Gertjan van der Baan, Vesteda
 • Huib de Mulder en Roel van de Bilt, Rabobank
 • Joep Rats, Bouwend Nederland
 • Lidwin van Velden, NWB Bank
 • Marja Appelman, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Paulus Jansen, Woonbond
 • Ronald Huikeshoven, AM
 • Katrin Weber, Simone Halink en Liza Sandtke, De Argumentenfabriek