Ontdek het vernieuwde woningmarktbeleid.nl

Woningmarktbeleid.nl heeft deze zomer een aantal belangrijke updates gehad. Zo is de informatie nu beter gestructureerd en is het mogelijk om u in te schrijven voor een nieuwsbrief. Ook is de informatie over de Woningwet uitgebreid.

Woningmarktbeleid.nl is een website van het ministerie van BZK voor professionals op het gebied van wonen. Hier is nieuws en zijn achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen te vinden.

De informatie op woningmarktbeleid.nl is nu verdeeld in diverse beleidsonderwerpen. Denk hierbij aan flexwonen, studentenhuisvesting en toeristische verhuur. Op de vernieuwde onderwerppagina staat nu een overzichtelijk, thematisch overzicht van alle onderwerpen waar meer verdiepende informatie is te vinden.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Ook nieuw is de mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt vanaf september eens per twee weken en bevat een overzicht van alle nieuwe berichtgeving van woningmarktbeleid.nl. Liever direct op de hoogte als er een nieuwsbericht verschijnt? Dan is het mogelijk om voor e-mailattenderingen aan te melden, wat eventueel ook per onderwerp kan. Meer informatie hierover is te lezen op de pagina abonneren.

Corporatie regelgeving

Een laatste vernieuwing bevat een uitbreiding van de informatie over de Woningwet. Onder het thema Corporatie regelgeving staat nu een kennisbank met daarin alle relevante aspecten rond de Woningwet en verdiepende dossiers over onder meer prestatieafspraken en woningtoewijzing.

Uiteraard gaat de ontwikkeling van woningmarktbeleid.nl dit najaar gewoon door. Zijn er vragen of opmerkingen over de vernieuwde website of bent u bereid om mee te denken over de invulling hiervan? Neem dan contact op via postbusredactiewoningmarktbeleid@minbzk.nl.