Wonen en zorg: belangrijk thema in prestatieafspraken

De komende tijd presenteert het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal magazines over de invloeden van prestatieafspraken op de woningmarkt. De eerste editie is inmiddels online te bekijken, over het thema 'wonen met zorg'.

Interviews

In vijf interviews vertellen lokale betrokkenen Hans Adriani (Nieuwegein), Henk Boelens en Marjon Rijnart (Breda), Max van Engen en Egbert de Vries (Amsterdam), Inge Huiskers (Gooi- en Vechtstreek) en Wim Dings, Marianne Plag en Elly Hermans (Parkstad Limburg) over het thema wonen met zorg binnen prestatieafspraken in hun regio. Ze lichten toe hoe deze afspraken gekoppeld zijn aan lokale convenanten en programma’s. Daarnaast gaan zij in op het ontstaan van deze gedeelde ambitie en doen uit de doeken hoe samenhang tussen de verschillende domeinen is georganiseerd en welke plek prestatieafspraken hier innemen.

Het magazine is online te lezen.