Voorbereidingen tweede tranche Woningbouwimpuls

Gemeenten kunnen aan de slag met hun aanvragen voor de tweede tranche van de Woningbouwimpuls. Op de website van RVO is de actuele aanvraagdocumentatie beschikbaar waarmee gemeenten later deze maand hun aanvraag kunnen indienen. Voor deze tweede ronde is 225 miljoen euro beschikbaar.

Met de Woningbouwimpuls wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het woningtekort terugdringen. Met een bijdrage uit de impuls kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. Afgelopen september kregen 21 gemeenten geld voor de (versnelde) bouw van 51.000 woningen, waarvan het merendeel betaalbare huizen.

Hulp bij voorbereiding

Aanvragen voor de Woningbouwimpuls worden getoetst door een onafhankelijke externe commissie en moeten voldoen aan een aantal eisen en voorwaarden. Nieuwe aanvragen komen in aanmerking voor begeleiding in zogenaamde impulskamers waar leden van het Expertteam Woningbouw aanvragen helpen aan te scherpen en beter te onderbouwen. Op 26 oktober 2020 opent het loket voor de tweede tranche. Vanaf dan kunnen gemeenten hun aanvragen indienen. Het loket sluit op 23 november 2020.

Woningbouwimpuls

In Nederland is een groot tekort aan woningen: de komende tien jaar moeten er minstens 845.000 woningen bijgebouwd worden. Daarbij is er vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen in de publieke investeringen. Het geld kan ingezet worden voor het betaalbaar maken van woningen of het geschikt maken van de locatie voor woningbouw. Bijvoorbeeld voor de sanering van vervuilde grond, de inrichting van de openbare ruimte, het uitplaatsen van bedrijven en de aanleg van toegangswegen. Ook kan het geld ingezet worden voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof indien de doorgang van het project hier afhankelijk van is. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moeten projecten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten projecten minimaal 500 woningen opleveren, waarvan minstens de helft betaalbare woningen zijn voor starters en mensen met middeninkomens. Daarbij moet de bouw van woningen binnen drie jaar starten. Ook moeten andere overheden minimaal de helft van het tekort co-financieren.