Meer dan 800 aanmeldingen voor online congres Flexwonen

Flexwonen is meer dan alleen tijdelijke stapelwoningen of containers. Op woensdag 14 oktober 2020 organiseren de provincie Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 vanuit de Buitensoos in Zwolle gezamenlijk het online congres Flexwonen. Inmiddels zijn er meer dan 800 aanmeldingen voor dit online congres.

Flexibel wonen

In steeds meer gemeenten wordt gezocht naar andere woonvormen en een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Flexwoningen kunnen vaak sneller worden toegevoegd en zijn daarmee ook een factor van belang in het bestrijden van de ergste woningnood. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je als gemeente (groot of klein), provincie, woningcorporatie of private partij werk van flexwonen? En hoe doe je dat samen?

Leer onder andere meer over hoe een slimme rekentool locaties voor tijdelijke woningen in beeld kan brengen. Verder is er onder meer aandacht voor hoe het toevoegen van flexibele woningbouw tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid in wijken kan verbeteren.

Aanmelden

Het is nog mogelijk om aan te melden voor het online congres. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Het landelijk congres Flexwonen, online: op 14 oktober van 10.00 – 11.35 uur
  2. De ‘Flexperience’: een digitaal kennis- en inspiratieaanbod flexwonen, op 14 oktober tussen 12.00 – 14.00 uur
  3. Een serie verdiepingssessies: iedere dag in de periode van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober tussen 14.00 – 16.00 uur