Onderzoeksrapport Sociaal beheer in geclusterde woonvormen gepubliceerd

Wanneer mensen uit een instelling weer zelfstandig kunnen gaan wonen is het belangrijk dat er voor hen een goede woning is op een plek waar ze aan terugkeer in de samenleving kunnen werken. Daarom ontstaan er op veel plekken in het land geclusterde woonvormen, waar mensen met een zorgvraag met enige vorm van begeleiding wonen.

Advies- en onderzoeksbureau Ecorys deed recent onderzoek naar geclusterde woonvormen en presenteert nu de resultaten van het onderzoeksrapport. In het onderzoek is specifiek gekeken naar sociaal beheer.

Ontwikkeling

Geclusterde woonvormen worden vaak ontwikkeld door corporaties en soms door private partijen. De begeleiding wordt verzorgd vanuit zorgorganisaties en de gemeente; er is dus een samenwerking van zorg en wonen nodig.

In het sociaal beheer komen het fysiek en sociaal domein samen. Dit onderzoek gaat onder meer in op hoe het sociaal beheer vormgegeven kan worden mogelijke financieringsvormen en mogelijke samenwerkingsvormen.

Onderscheid

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen meerdere soorten geclusterde woonvormen. Zo kunnen gemeenten, corporaties en zorginstellingen reflecteren op het type sociaal beheer dat het beste bij hun initiatief past. De indeling helpt na te denken over de samenstelling van bewoners, het vormgeven van samenwerking tussen partijen en de verbinding met de wijk.

Onderzoeksrapport

Het onderzoek van Ecorys maakt gebruik van voorbeelden van sociaal beheer, die als inspiratie voor gemeenten kunnen dienen. De resultaten van dit onderzoek zijn in zijn geheel te lezen in het onderzoeksrapport en worden ook via de kanalen van samenwerkingspartners gedeeld, zoals de VNG en de Taskforce Wonen en Zorg.