Minister Ollongren verlengt tijdelijke toewijzingsruimte woningcorporaties

Ten minste 80% van de jaarlijkse toewijzingen van sociale huurwoningen door woningcorporaties moet gebeuren ten behoeve van huishoudens met een inkomen van onder de € 40.024. Daarnaast mogen woningcorporaties tot 1 januari 2022 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen de € 40.024 en € 44.655 en nog eens maximaal 10% van de woningen vrij toewijzen, ongeacht het inkomen. Minister Ollongren heeft geregeld dat deze toewijzingsruimte, welke eigenlijk van rechtswege zou vervallen per 1 januari 2021, met een jaar verlengd wordt.

Vanaf 2022 differentiatie inkomensgrenzen

De verlenging voorkomt dat de doelgroep van woningcorporaties tijdelijk verkleint en dat huishoudens met een lager inkomen te maken krijgen met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Naar verwachting wordt per 1 januari 2022 een nieuwe maatregel van kracht, waarmee de inkomensgrens voor sociale huurwoningen gedifferentieerd wordt naar huishoudgrootte.