Circulair en conceptueel bouwen door samenwerking

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarnaast dient de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te zijn gedaald ten opzichte van 1990. Slim circulair en conceptueel bouwen kan zorgen voor duurzaamheidswinst, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het bouwtempo of de betaalbaarheid van woningen. Een aantal steden, provincies, private partijen en kennisinstellingen slaat daarom samen met het Rijk de handen ineen om de gezamenlijke ambities kracht bij te zetten in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Samenwerking gemeenten, Rijk en marktpartijen

Op 17 december is een samenwerking tussen gemeenten, het Rijk en marktpartijen van start gegaan onder de noemer van City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. De ambitie is om van de bouwsector een drijvende kracht maken voor de circulaire economie.

Deze City Deal wil laten zien dat circulair en conceptueel bouwen kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid en de voortgang van de bouwopgave, mede door het grote aantal innovaties in bouwproducten en -processen die deze deal met zich mee brengt. Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met verschillende bouwsystemen, waarbij demontabel en biobased bouwen centraal staan.

City Deals

Het concept van de City Deal is vijf jaar geleden ontstaan in het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels zijn 25 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.