Benoeming onafhankelijk voorzitter Adviescommissie

Per 1 januari 2021 is Jacques Niederer benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet.

De benoeming van Niederer is op 8 januari 2021 in de Staatscourant gepubliceerd.

Niederer volgt in de functie van onafhankelijk voorzitter Sybilla Dekker op, die het voorzitterschap heeft bekleed vanaf de start van de werkzaamheden van de Adviescommissie per 1 april 2016. Deze functie die Niederer gaat invullen is voor de duur van vier jaar.

Rol Adviescommissie

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties die een geschil hebben over de totstandkoming van prestatieafspraken, kunnen dit geschil aan de minister voorleggen. De Adviescommissie adviseert de minister, voordat deze een bindende uitspraak doet over een geschil.