Denktank presenteert werkboek Waarden van wonen aan minister Ollongren

De denktank ‘Toekomst van de woningmarkt’ houdt zich bezig met de vraagstukken op de woningmarkt en hoe deze aangepakt kunnen worden. Het werk van de denktank is nu gebundeld in de publicatie ‘Werkboek Waarden van wonen’. Op 4 maart 2021 is dit werkboek aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren overhandigd.

Het werkboek gaat onder meer in op vraagstukken als binnen- of buitenstedelijk bouwen en de middenhuur, benaderd vanuit waarden zoals vrijheid, rechtvaardigheid en continuïteit. Nieuwsgierig naar de resultaten van de denktank? ‘Werkboek Waarden van wonen’ is te downloaden vanaf de website van De Argumentenfabriek.

Denktank ‘Toekomst van de woningmarkt’

De denktank is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Bouwend Nederland. Onder leiding van de Argumentenfabriek namen tien partners op persoonlijke titel deel aan de denktank ‘Toekomst van de woningmarkt’. Het doel van de denktank is om los te komen van eigen belangen en politieke denkbeelden door vanuit achterliggende waarden te kijken naar de woningmarkt op de lange termijn. Dit moet een nieuwe impuls geven aan de discussies.

De denktank bestond uit de volgende leden:

  • Annius Hoornstra (Gemeente Zaanstad)
  • Arjen Gielen (NHG)
  • Cees van Boven (Woonzorg Nederland, De Vernieuwde Stad)
  • Gertjan van der Baan (Vesteda, IVBN)
  • Joep Rats (Bouwend Nederland)
  • Lidwin van Velden (NWB Bank)
  • Marja Appelman (BZK)
  • Paulus Jansen (Woonbond)
  • Roel van de Bilt (Rabobank)
  • Ronald Huikeshoven (AM)

Over het werkboek Waarden van wonen

In 2019 heeft de denktank de Waarden van wonen eerder al in kaart gebracht, samen met ruim zeventig woningmarktdeskundigen. Het nu verschenen werkboek laat zien hoe de waarden concreet toegepast kunnen worden. De deskundigen analyseerden de waarden van het huidige en toekomstige beleid aan de hand van zes actuele onderwerpen. Verder zijn in het werkboek gesprekshandleidingen opgenomen om de dialoog zelf aan te gaan of op te starten. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe een gesprek over waarden in de praktijk verloopt. Zo biedt het werkboek op een gebruiksvriendelijke manier denk- en gespreksgereedschap om met elkaar een fundamenteel gesprek te voeren over wonen en de woningmarkt.