Klimaatakkoord en regelgeving in de huursector

In de huursector wordt gewerkt aan afspraken en huurregelgeving die van belang is voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. In de kamerbrief Huurregelgeving ter uitwerking Klimaatakkoord staat welke mogelijkheden er zijn voor een doorvertaling naar de huursector.

Voor verhuurders is het belangrijk om duurzame en financieel haalbare investeringen te kunnen doen. Bij huurders gaat het om de goede balans tussen toegenomen wooncomfort en haalbare woonlasten. De wijziging van de huurregelgeving zal dit kabinet niet meer kunnen realiseren. Het is aan het volgende kabinet om hier samen met de huursector de koers in te bepalen.

Woningisolatie: standaard en streefwaarden vastgesteld

Belangrijk hulpmiddel bij de doorvertaling van het Klimaatakkoord voor de huursector is de standaard voor woningisolatie. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van BZK de standaard gepresenteerd. Deze standaard geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd en klaar is voor een alternatief voor aardgas. De standaard vloeit voort uit het Klimaatakkoord en is opgesteld door een commissie met een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen, zoals de VNG, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Woonbond.