Oproep minister aan hypotheekpartijen: meer digitalisering en extra inzet voor starters

Minister Ollongren doet een oproep aan partijen om zich extra in te zetten voor starters die een hypotheek willen aanvragen en om digitalisering van het hypotheekproces te verbeteren. Dit schrijft zij in de kamerbrief naar aanleiding van gesprekken die zij voerde met partijen binnen het platform hypotheken.

De gesprekken gingen over de belangrijkste ontwikkelingen en mogelijke knelpunten in het verstrekken van hypotheken. Deze jaarlijkse gesprekken zijn volgens de minister ook deze keer weer goed verlopen.

Ollongren: “Door samen met de betrokken partijen oplossingen te bedenken voor de knelpunten, houden we de financiering van koopwoningen toegankelijk en betaalbaar. Ik waardeer de betrokkenheid van de partijen in de sector en zet het Platform hypotheken daarom graag volgend jaar voort.”

Maatwerk, verduurzaming en digitalisering

In de recente gesprekken van het Platform Hypotheken is er gesproken over knelpunten rondom maatwerk voor starters, verduurzaming en digitalisering. ‘Ik doe een oproep aan partijen om starters beter te informeren over hun financieringsmogelijkheden. Verder vraag ik om de bestaande mogelijkheden voor maatwerk zo goed mogelijk te benutten. Op het gebied van digitalisering vraag ik partijen vooral om actief aan de slag te gaan met het verantwoord delen van informatie tussen kredietverstrekkers en hypotheekadviseurs. Hiermee wordt het voor mensen met een bestaande hypotheek sneller en eenvoudiger om door hun adviseur geholpen te worden’, aldus minister Ollongren.

Doorbouwen

Minister Ollongren bedankt de hypotheeksector voor haar inzet en flexibiliteit in de coronacrisis. Ollongren: “Ook voor komend jaar hoop ik weer verder te bouwen aan toegankelijke en betaalbare financiering van koopwoningen. Ook ben ik blij om te horen dat de sector positief is over de fiscale maatregel die het kabinet heeft genomen om woningeigenaren die in betaalproblemen komen te helpen. De komende periode inventariseren we samen met de sector de belangrijkste knelpunten die we tijdens de volgende reeks bijeenkomsten van het platform hypotheken met elkaar kunnen bespreken."