Tijdelijke verlenging tijdelijke huurcontracten

Vanaf 1 april 2021 kunnen tijdelijke huurcontracten met een paar maanden extra verlengd worden tot uiterlijk 1 juli 2021. Dit geldt voor de volgende contracten die binnenkort aflopen:

  • Zelfstandige woonruimte met tijdelijk huurcontract van 2 jaar of korter
  • Onzelfstandige woonruimte zoals een studentenkamer, met een tijdelijk huurcontract van 5 jaar of korter.

Zo krijgen huurders tijdens de coronacrisis de komende paar maanden wat langer de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe woning.

Schriftelijk verzoek

De huurder kan een schriftelijk verzoek indienen bij de verhuurder. In dit verzoek zet de huurder dat hij het huurcontract wil verlengen. De huurder moet het verzoek doen binnen één week nadat hij de aanzegging van het einde van de huurovereenkomst ontvangt.

Heeft de huurder de aanzegging al gehad? Dan heeft hij nog een week na inwerkingtreding van de wet de tijd om een verzoek tot verlenging te doen (uiterlijk 8 april 2021).