BZK-scriptieprijs voor studie naar investeringen door beleggers in middenhuurwoningen

Ana Luiza Barros heeft met haar scriptie over investeringen in huurhuizen voor middeninkomens de Woningmarktscriptieprijs van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gewonnen. De masterstudent van de TU Delft kreeg de onderscheiding donderdag 1 april uitgereikt tijdens een bijeenkomst op het departement. Ze wint 2.500 euro.  

Haar scriptie gaat over de mogelijkheden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, om in Nederland meer te investeren in huurwoningen voor de middenklasse. Ze geeft verschillende aanbevelingen aan zowel investeerders als gemeenten, om het aanbod van deze huizen te vergroten. De jury prees Ana Luiza Barros onder meer voor de manier waarop ze de vele lagen van het complexe probleem heeft afgepeld, zoals het vertrouwen tussen partijen die betrokken zijn bij de komst van deze woningen.

BZK Scriptieprijs 2021
Winnaar Ana Luiza Barros met Marja Appelman, directeur Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Foto: Valerie Kuypers.

Andere finalisten

Tijdens de bijeenkomst op 1 april mochten de drie finalisten op het ministerie hun scriptie in een presentatie toelichten. De tweede plek was voor Duco Meskers (Universiteit Utrecht), voor een scriptie over de verhuisgeneigdheid van 55-plussers, het belang van passend aanbod in de huidige woongemeente en de manier waarop woningbouwcorporatie Portaal hierop kan anticiperen. Zijn prijzengeld bedraagt 1.000 euro. Rhianne Holdsworth-Morris (Universiteit van Amsterdam) kreeg de derde plaats voor haar studie naar energiearmoede onder huishoudens in Amsterdam. Zij ontwierp met Machine learning een model om op buurtniveau te voorspellen hoeveel huishoudens te weinig inkomen hebben om de energierekeningen te betalen. Zij ontvangt hiervoor 500 euro.

Jury

De directie Woningmarkt van het ministerie van BZK kent de jaarlijkse scriptieprijs toe in de hoop creatieve oplossingen voor de woningmarkt te ontdekken. Daarnaast is het doel studenten te interesseren voor een baan in deze sector. De jury bestond dit jaar uit Marijn Eskinasi (senior beleidsmedewerker Woningmarkt), Han Kleefstra (senior beleidsmedewerker onderzoek & data), Petra Visser (senior beleidsmedewerker woningbouw) en Marja Appelman (directeur Woningbouw).