Wonen met zorg voor ouderen hoge prioriteit

De koepels ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BKZ en VWS slaan de handen ineen om komende jaren duizenden extra woningen beschikbaar te maken voor ouderen. Dit staat in de bestuurlijke afspraken die de partijen vandaag bekendmaakten. Daarin spreken ze de ambitie uit om de komende vijf jaar onder meer zo’n 60.000 woningen voor (toekomstige) ouderen beschikbaar te maken via bouw en toewijzing. Zo kunnen meer ouderen een woning vinden past bij hun situatie: zelfstandig, geclusterd en/of met zorg.

Lees het persbericht op de website van de Rijksoverheid

Tot en met 2040 verdubbelt het aantal 80+’ers naar 1,6 miljoen. Daarom is aandacht voor de manier hoe huidige én toekomstige ouderen wonen, hard nodig. Denk aan de realisatie van moderne woonhofjes waarin mensen zelfstandig wonen en waarbij er een gezamenlijke ruimte is waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Of het vaker toewijzen van nultredenwoningen aan ouderen. In zo’n woning zijn voordeur, keuken, toilet, badkamer en ten minste één slaapkamer zonder traplopen te bereiken. Ook komen er 25.000 verpleegzorgplekken bij.

Woonzorgvisie per gemeente

Verder is afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten in 2021 een woonzorgvisie formuleren. In deze visie staat hoe zij in de regio met zorgorganisaties en corporaties werken aan voldoende woningen voor zelfstandig wonende ouderen en zorgvoorzieningen voor deze groep. De Taskforce Wonen en Zorg, een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK, stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgvisie.

Investeringsgelden voor wonen

BZK maakt voor 2021 en 2022 20 miljoen euro per jaar beschikbaar om de bouw van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen te ondersteunen. Zo kunnen meer moderne woonhofjes gerealiseerd worden voor ouderen in nieuwbouw en bestaande bouw.

Magazine wonen met zorg

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceerde in 2020 een online magazine over wonen met zorg en prestatieafspraken. In het magazine staan verhalen over de huidige opgave, samenwerkingen via prestatieafspraken en goede voorbeelden uit de praktijk.