Ollongren en Broekers-Knol luiden noodklok: asielopvang is vol

De opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat om verschillende redenen onder grote druk. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Broekers-Knol (asielzaken) doen daarom een oproep aan onder andere provincies en gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden bij het vergroten van de opvangcapaciteit en het (tijdelijk) huisvesten van vergunninghouders.

Toegenomen instroom

Steeds meer mensen komen uit landen als Afghanistan, Libanon, Belarus en Turkije om een veilig onderkomen te zoeken in Nederland. Omdat internationale reisbeperkingen worden opgeheven volgen ook steeds meer zogenoemde nareizigers, zoals familieleden van mensen die al een verblijfsvergunning hebben. In de afgelopen zeven weken ging het om een stijging van ongeveer 1600 mensen. Dit alles betekent dat op een totale opvangcapaciteit van ruim 29.000 plekken, er op dit moment ruim 27.000 bezet zijn.

Te weinig huisvesting

Daarnaast veroorzaakt krapte op de woningmarkt problemen met het vinden van huisvesting voor mensen die al een verblijfsvergunning hebben. Op dit moment verblijven er ongeveer 11.000 vergunninghouders in de opvang, waarvan ruim 6.000 al langer dan de afgesproken veertien weken na vergunningverlening. Als vergunninghouders te lang in de opvang verblijven, belemmert dat hun integratie en participatie. Daarnaast stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties later dit jaar een financiële regeling open voor huisvesting van aandachtsgroepen. Een bedrag van 15 miljoen euro wordt gereserveerd voor vergunninghouders.

Duurzaam en integraal: een thuis voor iedereen

De VNG pleit ervoor dat de inzet en investeringen gericht moeten zijn op een duurzame en integrale oplossing. Bij de uitplaatsing moet rekening worden gehouden met huisvestingsopgaven van alle aandachtgroepen. Denk aan jongeren, uitstroom vanuit de jeugdzorg, GGZ en spoedzoekers, zoals arbeidsmigranten en gescheiden ouders met kinderen. Een brede coalitie, die bestaat uit vijf ministeries (BZK, VWS, OCW, JenV, SZW), VNG, Aedes en de G4 en G40 heeft op 8 juli 2021 een adviesrapport over de huisvesting van aandachtsgroepen gepresenteerd.