Investeringen in woningbouw en verduurzaming gebouwen

Het kabinet maakt de komende jaren in totaal bijna 2,3 miljard euro vrij voor woningbouw en de verduurzaming van gebouwen. Voor verhuurders zijn er subsidies voor het verduurzamen van sociale huurwoningen en corporaties krijgen een tegemoetkoming voor de huurbevriezing zodat zij kunnen blijven investeren in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. In navolging van vorig jaar, wordt nu ook de terugkoop van (starters)woningen die verkocht zijn onder voorwaarden (VoV) vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat deze Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Woningbouw

Tot 2030 zijn 900.000 extra woningen nodig. Het kabinet investeert daarom de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar (1 miljard euro totaal) in woningbouw. Hiermee kunnen de komende jaren snel extra woningen worden gebouwd. Dit is hard nodig omdat steeds meer mensen moeite hebben met het vinden van betaalbare woonruimte. De afgelopen kabinetsperiode zijn er ruim 300.000 woningen bijgekomen.

Regelingen voor verhuurders, huisvesting aandachtsgroepen en starters

Voor sociale huurwoningen zijn in 2021 de huurverhogingen bevroren. Grote verhuurders zoals woningbouwcorporaties krijgen een tegemoetkoming zodat zij kunnen blijven investeren in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Andere verhuurders in het gereguleerde segment kunnen subsidie aanvragen om hun woningen zo duurzaam mogelijk te verbouwen.

Ook wordt de regeling voor de huisvesting van aandachtsgroepen verlengd met 10 miljoen per jaar. Hiermee kunnen woonplekken worden gerealiseerd voor bijvoorbeeld studenten, dak- en thuislozen en statushouders.

In aanvulling op de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters die vorig jaar met Prinsjesdag werd aangekondigd, wordt de terugkoop van (starters)woningen die vallen onder ‘verkoop onder voorwaarden’ (VoV) door onder andere corporaties vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dit moet bijdragen aan een groter aanbod van woningen voor starters.

Energiezuinige woningen en gebouwen

In het Klimaatakkoord staat dat woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn zodat de uitstoot van het broeikasgas CO2 zoveel mogelijk vermindert. Voor een snelle verduurzaming van woningen en gebouwen trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit. Daarvan gaat ruim 500 miljoen euro naar een nationaal isolatieprogramma en bijna 300 miljoen euro als tegemoetkoming bij de aanschaf van hybride warmtepompen als opstap naar aardgasvrij. Ook komt er ruim 500 miljoen beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, politiegebouwen en ziekenhuizen.  

Doorkijk 2022

Naast investeringen treden in 2022 ook diverse wetten in werking. Per 1 januari kunnen gemeenten gebruik maken van de opkoopbescherming om starters en doorstromers meer kans te geven op de koopmarkt. In gewilde gebieden kunnen betaalbare woningen dan niet zomaar opgekocht worden voor de verhuur. Ook zorgt de CAP op de WOZ ervoor dat vanaf 2022 de WOZ-waarde van woningen minder zwaar meetelt in de maximale huurprijs van het gereguleerde huursegment. Dit voorkomt dat huurwoningen door snel stijgende huizenprijzen in het vrije huursegment terecht komen terwijl ze daar langs andere maatstaven niet thuishoren. Daarnaast wordt gewerkt aan een verhuurdervergunning die kan worden geweigerd of ingetrokken bij het vertoon van malafide gedrag door verhuurders.