Werkbezoek minister Ollongren aan MS Liberty Ann

Op 20 september 2021 bezocht minister Ollongren het passagerisschip MS Liberty Ann in Haarlem, waar Nederlandse Afghanen worden opgevangen die geëvacueerd zijn uit Kabul. Samen met burgemeester Jos Wienen ging ze in gesprek met een aantal evacués.

“Aan boord heb ik samen met burgemeester Jos Wienen gepraat met Nederlandse Afghanen die geëvacueerd zijn uit Kabul. Heel indrukwekkend wat zij vertelden. Ik ben blij dat burgemeester Jos Wienen en de stad Haarlem deze groep evacués zo gastvrij en warm heeft ontvangen. We doen als overheid ons best om deze groep die zoveel heeft meegemaakt in korte tijd, op weg te helpen om hun leven in Nederland weer op te pakken.” - Minister Ollongren over het werkbezoek

De inzet van het schip past ook in de snelheid en soms onorthodoxe oplossingen waartoe minister Ollongren en haar collega staatssecretaris Broekers-Knol recent opriepen bij het vergroten van opvangmogelijkheden voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders.
 

“Deze mensen komen uit een crisissituatie en dan moet er snel gehandeld worden. Deze opvang biedt rust en veiligheid, de mensen aan boord zijn er echt dankbaar voor. Je merkt dat er in Haarlem draagvlak is om deze mensen te helpen. Het gastvrij onthaal past bij onze stad.” - Burgemeester Wienen over waarom Haarlem besloot te helpen bij de tijdelijke huisvesting van Afghaanse evacués.

Werkbezoek minister Ollongren aan MS Liberty Ann