Eerste gebruikers positief over digitale inkomenstoets

Sinds 1 juni 2021 kunnen woningzoekenden in de regio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam sneller en veiliger gegevens over hun inkomen delen voor een sociale huurwoning. Drie woningcorporaties in deze regio’s geven woningzoekenden bij wijze van proef de mogelijkheid om via MijnOverheid digitaal een inkomensverklaring te geven. Gebruikers zijn positief over het gemak van de nieuwe werkwijze, dat blijkt uit een eerste gebruikersonderzoek. Doel van de pilot is ook om woonfraude tegen te gaan.

Digitaal delen

Woningcorporaties toetsen altijd of een kandidaat-huurder een woning mag huren aan de hand van inkomensgegevens. Dit moet volgens de Woningwet. De nieuwe manier van inkomensgegevens delen via MijnOverheid is volgens de gebruikers een aangename verrassing. De ondervraagden geven de voorkeur aan deze werkwijze boven de ‘oude’ oplossing. Het proces gaat sneller doordat er niets meer gedownload of geprint hoeft te worden. De woningcorporatie weet bovendien zeker dat het gaat om door de overheid vastgestelde inkomensgegevens. Dit maakt de inkomensgegevens meer betrouwbaar voor de woningcorporatie en gaat fraude tegen. Na inloggen geeft de gebruiker eenmalig opdracht om een vastgestelde set aan inkomens- en identificerende gegevens te delen met de woonruimteverdeler. De gegevens worden alleen voor dit specifieke doel gebruikt.

Evaluatie en vervolg

De ervaringen van de eerste gebruikers staan toegelicht in het rapport ‘Mens Centraal Gebruikersonderzoek WoCo-pilot’. Dit rapport is onderdeel van de evaluatie die plaatsvindt naar de nieuwe werkwijze. De digitale inkomenstoets wordt nog tot het einde van het jaar ingezet bij woningtoewijzing. Als de evaluatieresultaten bekend zijn, wordt bekeken of bredere invoering van de digitale inkomenstoets binnen de sociale woningmarkt een logische vervolgstap is.

Het ministerie van BZK, de Belastingdienst en Logius voeren de proef met de digitale inkomenstoets samen met woningcorporaties Groenwest (Utrecht), Staedion (Den Haag) en Woonstad (Rotterdam), en woonruimteverdelers Maaskoepel (Rotterdam), SVH (Den Haag)  en SWRU (Utrecht) uit. Ook de koepel voor woningcorporaties Aedes is betrokken.

Regie op gegevens

De proef past in het bredere kabinetsbeleid om burgers meer regie te geven over persoonlijke gegevens die over hen bij de overheid bekend zijn. Zo kan iemand persoonlijke gegevens die bij een overheidsorganisatie bekend zijn, zélf delen met een private dienstverlener, zoals een woningcorporatie, schuldhulpverlener, zorgverlener of hypotheekverstrekker.

Mens Centraal Gebruikersonderzoek WoCo-pilot