Aanvraagloket voor Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting geopend

Het aanvraagloket voor de subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) is open. Woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen en burgerinitiatieven kunnen vanaf vandaag een aanvraag voor een bijdrage doen. Dit kan tot 30 november 2022.

Steeds meer ouderen vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is om anderen te ontmoeten en elkaar te helpen. De overheid wil deze manier van wonen stimuleren door de realisatie van ontmoetingsruimten financieel te ondersteunen. Deze ontmoetingsruimten kunnen bij  nieuwe woonvormen zijn, maar ook bij bestaande complexen.

Hoe werkt de vergoeding?

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voor 2022 een bedrag van €20 miljoen beschikbaar gesteld. In 2023 gaat de SOO nog een keer open, mogelijk met aangepaste voorwaarden. Het budget is dan € 18 miljoen.

De aanvrager ontvangt subsidie voor de bouwkosten van de ontmoetingsruimte. Hieronder vallen onder andere materialen, de kosten voor het ontwerp van een architect en de personeelskosten van de bouwers. De subsidie is niet voor inrichtingskosten, exploitatiekosten of de kosten van de grond. In de ouderenhuisvesting waar de ontmoetingsruimte bij hoort, moet minstens 50% van de (beoogde) bewoners bij oplevering van de ontmoetingsruimte 55 jaar of ouder zijn.

Wilt u meer weten? Bekijk alle voorwaarden op de website van RVO.

Nieuw-Benedictus

Een mooi voorbeeld van een ontmoetingsruimte is te vinden in Rijswijk. De lokale woningcorporatie Rijswijk Wonen en de gemeente kozen ervoor om bij de bouw van het seniorenwooncomplex Nieuw-Benedictus één woning minder te realiseren om zo ruimte te maken voor een plek waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Deze ruimte is in mei vorig jaar opgeleverd.

Directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen Rob van den Broeke vertelt: “We hebben hiervoor gekozen terwijl de woningen op het moment meer dan schaars zijn. Toch hebben we niet getwijfeld. We zien dat ouderen enorm de behoefte hebben aan contact en mensen ontmoeten. Om vereenzaming te voorkomen is het belangrijk om in deze behoefte te voorzien. Een aparte ontmoetingsruimte helpt hierbij enorm. We hebben de regie helemaal uit handen gegeven. Zo hebben de bewoners het meubilair zelf uitgekozen. Uiteindelijk gaat het erom dat zij zich er thuis voelen.”

Verder lezen? Kijk hier voor het gehele interview.

Meer informatie

Het loket bij RVO is open voor aanvragen van 10 januari 2022 om 9:00 uur tot en met 30 november 2022 17:00 uur. Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag doen.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO.