Nieuws - Nieuws

59 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Enquête ervaringen herziening Woningwet

Alle corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en raden van commissarissen ontvangen op 4 en 5 april een uitnodiging om deel ...

Nieuwsbericht | 04-04-2018 | 10:06

Vereenvoudiging markttoets – internetconsultatie gestart

Via een openbare internetconsultatie kan iedereen reageeren op de conceptvoorstellen voor de vereenviudiging van de makttoets ...

Nieuwsbericht | 13-03-2018 | 16:31

Stimulans voor meer aanbod middenhuur

Het kabinet streeft samen met gemeenten naar een groter aanbod van middenhuurwoningen. Een aantal aanbevelingen van de ...

Nieuwsbericht | 13-03-2018 | 15:41

Evaluatie herziening Woningwet van start

De herziening van de Woningwet, die in 2015 in werking trad, wordt dit jaar geëvalueerd. Tijdens de evaluatie laat het ministerie ...

Nieuwsbericht | 01-03-2018 | 09:00

​Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019

Deze MG-circulaire (2018-01) betreft het huurprijsbeleid per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018.

Nieuwsbericht | 01-02-2018 | 09:00

Voor middenhuur is lokaal maatwerk nodig

Een goed functionerend en toekomstbestendig segment middenhuur is essentieel voor de woningmarkt. Een te kleine voorraad ...

Nieuwsbericht | 29-01-2018 | 09:00

Longread: goede huisvesting voor mensen die hulp nodig hebben

In de nieuwe longread van het ministerie van BZK staat het thema wonen en zorg centraal.

Nieuwsbericht | 17-01-2018 | 09:00

Informatie-uitwisseling corporatiesector beter en makkelijker

Verbetering van de informatievoorziening binnen de corporatiesector met als uiteindelijke doel om informatie-uitwisseling met één ...

Nieuwsbericht | 05-12-2017 | 09:00

Gemeentelijk instrumentarium middenhuur

Met de economische groei trekt de vraag naar woningen sterk aan, met name in stedelijke gebieden. Met een woningvoorraad die past ...

Nieuwsbericht | 01-12-2017 | 09:00

Studentencampagne ‘Wegwijs met de huurprijs’

Om uitwonende studenten te informeren over hun recht om een te hoge huurprijs aan te laten passen, start het Ministerie van BZK ...

Nieuwsbericht | 24-11-2017 | 09:00