Nieuws - Actueel

111 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Uitbreiding gebruik model-bestuursverklaring voor verantwoording antikraak-gebruik

Bij het in gebruik geven van sociale huurwoningen door leegstandbeheerders als antikraak - op basis van een bruikleenovereenkomst ...

Nieuwsbericht | 13-04-2018 | 11:00

Uitdagingen op de woningmarkt nu en op de langere termijn aanpakken

De uitdagingen op de woningmarkt zijn breder dan alleen sneller en meer bouwen. De doelstelling voor de hele woningmarkt is te ...

Nieuwsbericht | 11-04-2018 | 11:00

Enquête ervaringen herziening Woningwet

Alle corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en raden van commissarissen ontvangen op 4 en 5 april een uitnodiging om deel ...

Nieuwsbericht | 04-04-2018 | 10:06

Vereenvoudiging markttoets – internetconsultatie gestart

Via een openbare internetconsultatie kan iedereen reageeren op de conceptvoorstellen voor de vereenviudiging van de makttoets ...

Nieuwsbericht | 13-03-2018 | 16:31

Stimulans voor meer aanbod middenhuur

Het kabinet streeft samen met gemeenten naar een groter aanbod van middenhuurwoningen. Een aantal aanbevelingen van de ...

Nieuwsbericht | 13-03-2018 | 15:41

Evaluatie herziening Woningwet van start

De herziening van de Woningwet, die in 2015 in werking trad, wordt dit jaar geëvalueerd. Tijdens de evaluatie laat het ministerie ...

Nieuwsbericht | 01-03-2018 | 09:00

​Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019

Deze MG-circulaire (2018-01) betreft het huurprijsbeleid per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018.

Nieuwsbericht | 01-02-2018 | 09:00

Voor middenhuur is lokaal maatwerk nodig

Een goed functionerend en toekomstbestendig segment middenhuur is essentieel voor de woningmarkt. Een te kleine voorraad ...

Nieuwsbericht | 29-01-2018 | 09:00

Longread: goede huisvesting voor mensen die hulp nodig hebben

In de nieuwe longread van het ministerie van BZK staat het thema wonen en zorg centraal.

Nieuwsbericht | 17-01-2018 | 09:00

Informatie-uitwisseling corporatiesector beter en makkelijker

Verbetering van de informatievoorziening binnen de corporatiesector met als uiteindelijke doel om informatie-uitwisseling met één ...

Nieuwsbericht | 05-12-2017 | 09:00