MG-Digitaal

Deze nieuwsbrief attendeert u op de verschijning van nieuwe MG-circulaires. Dit zijn circulaires van de Rijksoverheid voor gemeenten, woningcorporaties en andere partijen. Ze verschijnen een aantal keer per jaar en gaan over nieuwe wet- en regelgeving of nieuw beleid op het gebied van wonen. De circulaires bevatten ook uitvoeringsinformatie die nodig is om wet- en regelgeving op de juiste manier toe te passen.

Afzender
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie
Een aantal keer per jaar

2 edities