MG-Circulaire 2021-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022

Deze nieuwsbrief attendeert u op de verschijning van een nieuwe MG-circulaire. MG-circulaires zijn circulaires van de Rijksoverheid voor gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders(organisaties)  en voor huurders(organisaties). Ze verschijnen een aantal keer per jaar en geven geactualiseerde informatie  over bestaande weg- en regelgeving en informatie over nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van huur van woonruimte. De circulaires bevatten ook uitvoeringsinformatie die nodig is om wet- en regelgeving op de juiste manier toe te passen.  

MG-Circulaire 2021-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022

Er is een nieuwe MG-circulaire verschenen. Deze eerste circulaire van 2021 gaat over het huurprijsbeleid voor 2021, deels met ingang van 1 januari 2021 en deels met ingang van 1 juli 2021, tot en met 30 juni 2022 en de daarbij van toepassing zijnde parameters.

Het gaat daarbij over de volgende wetgeving:

En in deze circulaire ook om:

Download de circulaire via de website van Rijksoverheid.

Let op: Bijlage III bevatte bij oorspronkelijke publicatie per abuis een fout. In de meest recente  versie (26 februari 2021) is in Bijlage III de kolom van 166 tot en met 207 punten gecorrigeerd.

Inschrijven voor Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Op www.woningmarktbeleid.nl vindt u actuele informatie voor professionals over wonen. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, dan bent u iedere twee weken weer snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op woonbeleid vanuit het ministerie van BZK. De nieuwsbrief bevat naast het laatste nieuws ook inspirerende verhalen van hoe beleid is toegepast in de praktijk. 

U kunt zich voor deze nieuwsbrief inschrijven via de inschrijfpagina.