Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie onder andere meer over de Week van de Starter, de winnaar van Panorama Lokaal en het landelijk congres Flexwonen.

Flexwonen: meer dan alleen tijdelijke stapelwoningen of containers

Hoe kan een slimme rekentool locaties voor tijdelijke woningen in beeld brengen? En hoe kan het toevoegen van flexibele woningbouw tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid in wijken verbeteren? Deze vragen staan centraal in twee onderzoeken naar flexwonen van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Atelier Rijksbouwmeester.

Over deze onderzoeken ging Woningmarktbeleid.nl in gesprek met Jolien Groot (PBL), Lena Knappers (Atelier Rijksbouwmeesters) en Annelies van der Nagel (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Week van de Starter

Voor starters is het lastig om in de huidige woningmarkt een passende woning te vinden. Het woningaanbod is beperkt en de concurrentie groot. Om starters beter te ondersteunen bij het zoeken naar een eerste koop- of huurwoning is in de Week van de Starter de website startenopdewoningmarkt.nl gelanceerd.

Lees hier alles over de Week van de Starter en de nieuwe website.

Landelijk congres Flexwonen

Op woensdag 14 oktober 2020 organiseren de provincie Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk het landelijk congres Flexwonen. U bent van harte uitgenodigd hierbij digitaal aanwezig te zijn.

Meer informatie over het evenement en meteen aanmelden is online beschikbaar.

Panorama Lokaal: uitslag ontwerpprijsvraag en analyse College van Rijkadviseurs

De stadsranden bieden voldoende kansen voor om de urgente ruimtelijke en maatschappelijke opgaven van deze tijd integraal aan te pakken. Het College van Rijkadviseurs (CvR) komt tot dit inzicht na een analyse van de 21 inzendingen van Panorama Lokaal, de ontwerpprijsvraag om wijken aan de rand van de stad klaar te maken voor de toekomst.

De analyse van het CvR is online beschikbaar gemaakt. Daarnaast zijn recent de winnaars van de ontwerpprijsvraag gepresenteerd.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen.