Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie onder andere meer over het verbouwen van de voormalige Bredase Nibb-it chipsfabriek naar woningen en appartementen en de tweede tranche van de Woningbouwimpuls.

Nibb-it chipsfabriek in Breda maakt plaats voor 600 woningen

Waar nu nog de laatste restanten van de voormalige Nibb-it chipsfabriek te zien zijn, staan over een paar jaar 600 appartementen en woningen. Voor die ontwikkeling en realisatie bundelden Nederlandse Bouw Unie (NBU) en Maas-Jacobs de krachten. Dankzij de voorfinanciering vanuit de Transformatiefaciliteit kunnen zij het woningbouwproject versneld ontwikkelen.

Lees het verhaal van hoe de fabriek wordt verbouwd naar woonruimte.

Congres Flexwonen: kijk terug en schrijf in voor verdiepingssessies

Op woensdag 14 oktober 2020 vond vanuit de Buitensoos in Zwolle het landelijk congres Flexwonen plaats. Met zo'n 900 aanmeldingen werd gekeken en geluisterd naar tal van boeiende gasten, die met onder meer minister Kasja Ollongren een appèl deden op betrokken partijen om snel aan de slag te gaan met creatieve, innovatieve en slimme oplossingen om zo meer antwoorden te bieden op de woonbehoefte van een groeiende groep spoedzoekers. "Een koop- of huurhuis, voor iedereen binnen handbereik. Flexwonen is een belangrijk onderdeel. Niet de oplossing, maar wel een hele goede aanvulling."

Het congres terugkijken of aanmelden voor enkele verdiepingssessies? Kijk snel verder voor meer informatie.

Voorbereidingen tweede tranche Woningbouwimpuls

Gemeenten kunnen aan de slag met hun aanvragen voor de tweede tranche van de Woningbouwimpuls. Op de website van RVO is de actuele aanvraagdocumentatie beschikbaar waarmee gemeenten later deze maand hun aanvraag kunnen indienen. Voor deze tweede ronde is 225 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer over de tweede tranche van de Woningbouwimpuls.

Wetsvoorstel om uitwassen toeristische verhuur aan te pakken aangenomen

Het wetsvoorstel om de uitwassen van toeristische verhuur aan te pakken is vandaag, nadat de Tweede Kamer met algehele stemmen heeft ingestemd met het wetsvoorstel, door de Eerste Kamer aangenomen. Gemeenten krijgen meer middelen in handen om de vakantieverhuur van woningen in goede banen te leiden en uitwassen te voorkomen.

Meer weten over het wetsvoorstel? Bekijk dan het gehele nieuwsbericht.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen.