Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over de publicatie van het Handboek Marktwaardering, de minister die woningbouw verder aanjaagt en de transformatie van een leegstaand kantoorpand naar nieuwbouwappartementen in Alphen aan den Rijn.

Leegstaand kantoorpand maakt plaats voor 180 nieuwbouwappartementen in spoorzone Alphen aan den Rijn

Op de locatie aan de Dr. A.D. Sacharovlaan in Alphen aan den Rijn staat nu nog een leegstaand kantoorgebouw. Na sloop maakt dit plaats voor de bouw van 180 appartementen in een mix van koop en huur. Ontwikkelaar Reales kocht de locatie aan om kwalitatieve woningbouw in de gemeente Alphen aan den Rijn toe te voegen en het gebied leefbaar en groen te maken.

Wij gingen in gesprek met Marc Snijders (directeur van Reales) en Gerard van As, wethouder Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

Handboek Marktwaardering 2020 gepubliceerd

Het Handboek Marktwaardering 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 oktober 2020. Dit handboek beschrijft op welke wijze woningcorporaties de marktwaarde in verhuurde staat van hun vastgoed moeten bepalen voor de jaarrekening 2020. Daarnaast bevat het handboek voorschriften voor de bepaling van de beleidswaarde die in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen dient te worden.

Meer weten? Lees dan snel verder voor meer informatie en om het handboek in te zien.

Actieplan Studentenhuisvesting loont: tekort loopt iets terug

Het tekort aan studentenwoningen in Nederland gaat de komende jaren verder afnemen, zo stellen onderzoekers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Momenteel is er een tekort van 22.000 woningen, maar het aantal loopt naar verwachting iets af door de geplande bouw van studentenwoningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet zich actief in om nieuwe studentenhuisvesting te realiseren en versnellen.

Lees het hele plan en meer informatie in het nieuwsbericht.

Onderzoeksrapport Sociaal beheer in geclusterde woonvormen gepubliceerd

Wanneer mensen uit een instelling weer zelfstandig kunnen gaan wonen is het belangrijk dat er voor hen een goede woning is op een plek waar ze aan terugkeer in de samenleving kunnen werken. Daarom ontstaan er op veel plekken in het land geclusterde woonvormen, waar mensen met een zorgvraag met enige vorm van begeleiding wonen.

Advies- en onderzoeksbureau Ecorys deed recent onderzoek naar geclusterde woonvormen en presenteert nu de resultaten van het onderzoeksrapport. In het onderzoek is specifiek gekeken naar sociaal beheer.

Betaalbare huren door beperking meetellen WOZ-waarde

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat beide Kamers definitief voorstellen om de WOZ-waarde voor maximaal 33% mee te laten tellen in de bepaling van de huurprijs. Dit is het resultaat na de internetconsultatie die afgerond is. De maatregel helpt bij het beschikbaar blijven van voldoende betaalbare huurwoningen en het behouden van voldoende woningen binnen de sociale huurvoorraad.

Lees verder voor meer informatie over het WOZ-voorstel.

Snel 12.400 woonplekken erbij voor kwetsbare groepen

In 2020 en 2021 moet de bouw van 12.400 woonplekken voor kwetsbare groepen versneld van start gaan. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert 50 miljoen euro in 123 concrete projecten. Hiermee wordt een flinke stap gezet om dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers van goede huisvesting te voorzien.

Meer weten? Lees dan snel verder over de plannen en de uitwerking.

Minister jaagt woningbouw verder aan

De bouw van voldoende woningen is topprioriteit voor het kabinet. Daarom zet het kabinet stevig in op het versnellen van de woningbouw. Minister Ollongren heeft nieuwe afspraken gemaakt met de provincies om de plancapaciteit waar nodig naar 130% te brengen tot 2030.

Lees in het bericht de afspraken en verdere informatie.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via Twitter.