© Hans Moolenaar

Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over de volgende onderwerpen:

Proef met digitale inkomenstoets moet woonfraude aanpakken: “Het proces wordt makkelijker en veiliger”

Via de proef ‘Digitalisering inkomenstoets’ zetten woonpartijen in op het verbeteren van de inkomenstoets. Zo moet de toewijzing van sociale huurwoningen eerlijker én makkelijker gaan verlopen. Elleke Meijer, beleidsmedewerker bij BZK, licht de proef toe.

Elleke Meijer, beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK

Derde ronde Woningbouwimpuls opent in september 2021

Na twee succesvolle tranches kunnen gemeenten in september voor de derde keer projecten indienen voor de Woningbouwimpuls. Voor de laatste tranche van deze kabinetsperiode is in totaal circa 250 miljoen euro beschikbaar. In december wordt bekend welke gemeenten een bijdrage krijgen voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen.

Standplaatsen woonwagens: gemeenten ontwikkelen beleid, aantallen blijven nog gelijk

Het aantal standplaatsen voor woonwagens is met ruim 8.800 de afgelopen twee jaar vrijwel gelijk gebleven. Wel zijn meer gemeenten bezig met de in 2018 afgesproken inzet om met het lokale woonbeleid te zorgen voor voldoende standplaatsen. De komende twee jaar verwachten zij met ongeveer 150 extra standplaatsen te komen. Voor de aanpak van knelpunten in gemeenten komt het Rijk met een nieuw ondersteuningsprogramma. Dat schrijft minister Ollongren (BZK) bij de ‘Herhaalmeting Standplaatsen 2020’ dat zij op 11 mei 2021 naar de Tweede Kamer stuurde.

Woningbouwkaart toont bouwlocaties tot 2030

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met provincies en gemeenten de huidige woningbouwplannen tot 2030 in kaart gebracht. De afgelopen maanden is de plancapaciteit met 140.000 woningen gestegen en liggen er nu plannen voor ruim 961.000 woningen voor heel Nederland. Met dit resultaat kan de focus van de woningbouw verlegd worden van het vinden van locaties naar het daadwerkelijk realiseren van de woningen.

Wonen met zorg voor ouderen hoge prioriteit

De koepels ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BKZ en VWS slaan de handen ineen om komende jaren duizenden extra woningen beschikbaar te maken voor ouderen. Dit staat in de bestuurlijke afspraken die de partijen vandaag bekendmaakten. Daarin spreken ze de ambitie uit om de komende vijf jaar onder meer zo’n 60.000 woningen voor (toekomstige) ouderen beschikbaar te maken via bouw en toewijzing. Zo kunnen meer ouderen een woning vinden past bij hun situatie: zelfstandig, geclusterd en/of met zorg.

Inspiratiemagazine over prestatieafspraken en leefbaarheid

Hoe kan goede samenwerking tussen lokale partijen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken? Deze vraag staat centraal in de derde editie van het magazine over prestatieafspraken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het magazine dient als inspiratiebron voor onder andere woningcorporaties, gemeenten en huurdersverenigingen die met elkaar prestatieafspraken willen maken. Zo wordt lokale samenwerking rondom leefbaarheid gestimuleerd.

Handreiking prestatieafspraken geeft antwoord op vragen uit woonsector

Veel gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties hebben afgelopen jaren prestatieafspraken gemaakt. Daarmee is een impuls gegeven aan de samenwerking op lokaal niveau. De handreiking prestatieafspraken helpt organisaties om goede afspraken te maken en ze te onderhouden. Om in te spelen op vragen uit de sector is de handreiking vernieuwd.

Volkshuisvestingsfonds ruim twee keer overtekend

Het animo voor het Volkshuisvestigingsfonds blijkt groot. Er zijn 48 aanvragen ingediend voor in totaal 90 deelplannen. Het beschikbare budget is hiermee ruim twee keer overtekend. Het loket van het Volkshuisvestingsfonds is inmiddels gesloten. Gemeenten konden hier een aanvraag indienen voor een bijdrage aan verbetering van woonkwaliteit en leefbaarheid in kwetsbare gebieden.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.