Nieuwsbrief Woningmarktbeleid - Prinsjesdag 2021

Lees in deze speciale editie meer over de bekendmakingen tijdens en rondom Prinsjesdag 2021.

Investeringen in woningbouw en verduurzaming gebouwen

Het kabinet maakt de komende jaren in totaal bijna 2,3 miljard euro vrij voor woningbouw en de verduurzaming van gebouwen. Voor verhuurders zijn er subsidies voor het verduurzamen van sociale huurwoningen en corporaties krijgen een tegemoetkoming voor de huurbevriezing zodat zij kunnen blijven investeren in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. In navolging van vorig jaar, wordt nu ook de terugkoop van (starters)woningen die verkocht zijn onder voorwaarden (VoV) vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat deze Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

65 aanvragen derde ronde Woningbouwimpuls

Het loket voor de loket voor de Woningbouwimpuls is gesloten. Met 65 aanvragen voor in totaal 361 miljoen euro is deze laatste ronde flink overtekend. Er is in totaal 250 miljoen euro beschikbaar. De komende periode buigt de onafhankelijke toetsingscommissie zich over de aanvragen en brengt advies uit aan minister Ollongren. In december wordt bekend gemaakt welke projecten een financiële bijdrage ontvangen.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.