© Hans Moolenaar

Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over Stedelijk Gebied Eindhoven, het nieuwe dossier over de aanpak van vocht en schimmel en Landelijk Webinar Volkshuisvestingsfonds.

Stedelijk Gebied Eindhoven zet in op conceptueel bouwen: “Toekomst van woningbouw in handen”

Via een pilot met gestandaardiseerde woonconcepten gaan dertien woningcorporaties en negen gemeenten in Zuidoost Brabant sneller en goedkoper sociale huurwoningen realiseren. Deze week ondertekenden alle partijen van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) een plan om samen met ontwikkelaars Heijmans en BAM Wonen te werken aan deze pilot. De regio wil een voorloper zijn voor andere gebieden die kampen met een tekort aan sociale huurwoningen.

Conceptueel wonen - sociale huurwoning Heijmans

Nieuw dossier Aanpak vocht en schimmel

Circa 1,5 miljoen huishoudens hebben last van vocht en schimmel in hun woning. Dat is bijna een vijfde van alle woningen in Nederland. Een vervelend probleem, want wanneer het niet tijdig wordt aangepakt kan dit tot gezondheidsproblemen leiden. Op woningmarktbeleid.nl staat daarom nu een dossier met informatie over hoe woningcorporaties, particuliere verhuurders, gemeentes en bewoners vocht- en schimmelvorming kunnen voorkomen en oplossen.

Benoeming onafhankelijk voorzitter Adviescommissie

Per 1 januari 2021 is Jacques Niederer benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet. De benoeming van Niederer is op 8 januari 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Niederer volgt in de functie van onafhankelijk voorzitter Sybilla Dekker op, die het voorzitterschap heeft bekleed vanaf de start van de werkzaamheden van de Adviescommissie per 1 april 2016. Deze functie die Niederer gaat invullen is voor de duur van vier jaar.

10 februari: Landelijk Webinar Volkshuisvestingsfonds

Op woensdag 10 februari organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Webinar Volkshuisvestingsfonds. Het webinar is bedoeld voor professionals die werken aan de herstructurering van de bestaande woningvoorraad: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties en belangenorganisaties van woningeigenaren, huurders en verhuurders.

U bent van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.