© Hans Moolenaar

Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over de eerste Monitor Ouderenhuisvesting, de nieuwe Actie-agenda vakantieparken en de behaalde doelstelling van de woningbouw.

10 februari: Landelijk Webinar Volkshuisvestingsfonds

Op woensdag 10 februari organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Webinar Volkshuisvestingsfonds. Het webinar is bedoeld voor professionals die werken aan de herstructurering van de bestaande woningvoorraad: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties en belangenorganisaties van woningeigenaren, huurders en verhuurders.

U bent van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen.

Doelstelling aantal nieuwe woningen in 2020 gehaald

Net als de twee voorgaande jaren is ook dit jaar de doelstelling om 75.000 woningen (nieuwbouw en transformaties) bij te bouwen gehaald. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde cijfers van het CBS. In 2020 zijn ruim 69.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Daar komen nog circa 10.000 transformatiewoningen bij (inschatting over 2020, CBS publiceert deze in oktober 2021). In totaal zijn er vorig jaar ruim 79.000 woningen gerealiseerd. 

Woningbouwproductie 2012-2020

Eerste Monitor Ouderenhuisvesting toont groeiende woonopgave voor ouderen

Het aantal huishoudens vanaf 55 jaar groeit de komende 15 jaar sterk, blijkt uit de eerste Monitor Ouderenhuisvesting die minister Ollongren op 22 januari 2021 naar de Tweede en Eerste Kamer stuurde.

In 2020 is 13% van het totale aantal huishoudens 75 jaar of ouder. In 2035 is dat 19%. Het aantal huishoudens van 55-plusser groeit van 3.7 miljoen in 2020 naar 4.5 miljoen in 2035. De monitor onderstreept de urgentie om voldoende in woningen voor ouderen te blijven investeren.

Op locatie van voormalige KwikFit-garage in Maarssen verrijzen straks honderden nieuwbouwappartementen

In Maarssen herontwikkelt projectontwikkelaar Bakkers Hommen de locatie van een voormalige KwikFit-garage. In combinatie met het eerder verkregen naastgelegen perceel verrijzen hier straks zo’n 500 nieuwbouwappartementen. Dankzij een financiering vanuit de Transformatiefaciliteit kunnen in deze ontwikkelfase meerdere woningbouwprojecten opgestart worden.

Theun van Gennip - Bakker Hommen Maarssen

BZK, WSW en Aw zetten zich in voor oplossing woningcorporatie Vestia

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties spannen zich in om samen met branchevereniging Aedes en Vestia een structurele oplossing te vinden voor de problemen bij Vestia. De vijf partijen legden gezamenlijk vast welke bijdrage zij ieder leveren.

Nieuwe Actie-agenda vakantieparken: doorbouwen op successen

Op 27 januari 2021 tekende minister Ollongren samen met vertegenwoordigers uit het veld de Actie-agenda vakantieparken 2021-2022. De agenda heeft als doel om de diverse problemen die er op vakantieparken spelen verder aan te pakken.

Het Rijk werkt hierbij nauw samen met IPO, VNG, GGD GHOR, Vitale Vakantieparken Veluwe, Vitale Vakantieparken Drenthe, Valente, Leger des Heils en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC). Het Rijk draagt een bedrag van 1,4 miljoen euro bij aan de uitvoering van de Actie-agenda 2021-2022.

Vakantiepark

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.