© Hans Moolenaar

Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over de volgende onderwerpen:

Geen huurverhoging 2021 in gereguleerde sector

Het maximale huurverhogingspercentage wordt voor 2021 op 0% gezet in de gereguleerde huursector. Voor huurders die een sociale woning huren betekent dit dat zij geen jaarlijkse huurverhoging krijgen, ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Gemiddeld scheelt dit een huurder rond de zes euro per maand. Woningcorporaties en grotere verhuurders worden tegemoet komen via de verhuurderheffing. Voor de kleinere verhuurders wordt uitgezocht of er mogelijkheden voor tegemoetkoming zijn.

Tweede ronde woningbouwimpuls zorgt voor bijna 45.000 nieuwbouwwoningen

In 28 gemeenten door heel Nederland kunnen binnenkort 44.666 nieuwe woningen worden gebouwd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een financiële bijdrage van 266 miljoen euro vanuit de woningbouwimpuls. Hiermee draagt het ministerie bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort hebben.

Inspiratiemagazine over prestatieafspraken en woningbouw door corporaties

Hoe kunnen goede prestatieafspraken bijdragen aan het oplossen van het woningtekort? Dat is de vraag die centraal staat in de tweede editie van het magazine over prestatieafspraken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het magazine dient als inspiratiebron voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersverenigingen die met elkaar prestatieafspraken willen maken. Zo wordt lokale samenwerking rondom woningbouw gestimuleerd.

Schiedam biedt spoedzoekers springplank met snelle transformaties

Schiedam zet flink in op flexwonen. Zo wordt momenteel een tweede leegstaand pand in korte tijd getransformeerd tot een tijdelijke woonmogelijkheid voor spoedzoekers. Ondertussen gebruikt de gemeente de opgedane ervaring voor hun eigen plan van aanpak voor de versnelde realisatie van flexwoningen. Ook in Schiedam voelen ze de druk van de woningmarkt, waardoor de gemeente in de zomer van 2020 heeft besloten om 7.000 nieuwe woningen te realiseren. “De helft daarvan bouwen we met hulp van de Woningbouwimpuls, maar ook die woningen staan er morgen nog niet”, stelt wethouder Fahid Minhas.

Fahid Minhas - Transformatie Jacques Urlusplein Schiedam

Hypotheekgarantie van start op Bonaire

Meer mensen kunnen op Bonaire een eigen woning kopen dankzij de introductie van de Hypotheek Garantie Bonaire (HGB) per 12 februari 2021. De regeling start voor een periode van vijf jaar en is bedoeld voor maximaal 350 woningen. De hypotheekgarantie zorgt onder bepaalde voorwaarden voor een vangnet als kopers door persoonlijke omstandigheden in financiële moeilijkheden komen.

Terugkijken: Landelijk Webinar Volkshuisvestingsfonds

Het webinar over het Volkshuisvestingsfonds gemist? Kijk de uitzending terug voor meer informatie en achtergrond over de regeling. Binnenkort opent het loket om een aanvraag te doen voor een financiële bijdrage voor investeringen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Staat van de Corporatiesector: licht positieve ontwikkelingen, maar ook flinke investeringsopgaven

Ondanks positieve ontwikkelingen staan woningcorporaties voor een flinke investeringsopgave, zo blijkt uit de Staat van de Corporatiesector. Woningcorporaties bouwden in 2019 meer nieuwe woningen dan de jaren ervoor en corporatiewoningen zijn energiezuiniger geworden. Daartegenover zijn er diverse aandachtspunten voor het bereiken van de grote maatschappelijke opgaven waar corporaties voor staan.

Betaalbaar wonen voor middeninkomens

Nederlanders met een middeninkomen zoals politieagenten, docenten en verpleegkundigen hebben het niet gemakkelijk in hun zoektocht naar een geschikte en betaalbare woning. Deze groep verdient vaak te veel voor een sociale huurwoning, terwijl de prijzen in de vrije huursector voor hen te hoog zijn en er maar weinig betaalbare koopwoningen te vinden zijn. Doordat het woningtekort op korte termijn nog oploopt en de rente nog verder is gedaald zijn de woningprijzen verder gestegen. Hierdoor komt de positie van middeninkomens op de woningmarkt verder onder druk te staan. Minister Kajsa Ollongren gaat in op de positie van de middeninkomens op de woningmarkt in de kamerbrief ‘Woonkansen in het middensegment’.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.